天线香蕉人线伊看4

当前位置: 首頁 >> 韓琦 >> 壬辰重九即席

壬辰重九即席

壬辰重九即席
作者: 韓琦
朝代:
壬辰重九即席
拼音:
['ren', 'chen', 'chong', 'jiu', 'ji', 'xi']
中山風物有前緣,經賞重陽第五年 。
['zhong', 'shan', 'feng', 'wu', 'you', 'qian', 'yuan', 'jing', 'shang', 'zhong', 'yang', 'di', 'wu', 'nian']

莫爲素毛悲晚歲,且吹黄菊酌芳筵 。
['mo', 'wei', 'su', 'mao', 'bei', 'wan', 'sui', 'qie', 'chui', 'huang', 'ju', 'zhuo', 'fang', 'yan']

退求僻郡疑邀寵,甘老窮邊似好權 。
['tui', 'qiu', 'pi', 'jun', 'yi', 'yao', 'chong', 'gan', 'lao', 'qiong', 'bian', 'shi', 'hao', 'quan']

笑問此身何計是,不如嘉節倒垂蓮 。
['xiao', 'wen', 'ci', 'shen', 'he', 'ji', 'shi', 'bu', 'ru', 'jia', 'jie', 'dao', 'chui', 'lian']


簡體:
壬辰重九即席
中山风物有前缘,经赏重阳第五年 。
莫为素毛悲晚岁,且吹黄菊酌芳筵 。
退求僻郡疑邀宠,甘老穷边似好权 。
笑问此身何计是,不如嘉节倒垂莲 。